Město Jesenice

Město Jesenice je centrem přirozené rekreační oblasti a přírodního parku Jesenicko. Nachází se v nejzápadnějším cípu Středočeského kraje na rozhraní s kraji Plzeňským a Ústeckým, přibližně 20 km západně od města Rakovník. Městečko leží v Rakovnické pahorkatině v nadmořské výšce 459 m. n. m. Jesenicko tvoří malebná, klidná krajina se zelenými údolími, bizardními skalními útvary, mokřady a zatopenými lomy. Pro svoji klidnou, harmonicky vyváženou krajinu a přírodní zajímavosti bylo Jesenicko vyhlášeno v roce 1994 přírodním parkem. Průměrný roční úhrn srážek je 450 – 500 mm (celorepublikový průměr 600 – 800 mm), průměrná teplota 7,5 °C. Oblast Jesenicka patří mezi nejsušší v republice díky krušnohorskému srážkovému stínu.

Jesenice vznikla patrně během vnitřní české kolonizace ve 12. století. Jesenická oblast byla však zřejmě osídlena již v mladší době kamenné (neolitu), o čemž svědčí nálezy zbytků nádob starých téměř 7000 let. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1321, kdy je zmiňován vladyka Bořita z Jesenice (Borzuta de Gessennicz) sídlící na zdejší tvrzi. Na přelomu 14. a 15. století patřila Jesenice do petrohradského panství, jehož majitelem byl Petr z Janovic. Jan z Janovic dal Jesenici dvě významná privilegia sepsaná 31. 12. 1409 v latinském a českém opise. Jedním z privilegií byla udělena městská práva (zřízení soudu, právo vařit pivo, místní kat atd.). Také erb pánů z Janovic: půlená stříbrně-červená orlice se dostala do znaku dnešního města. Za Volfa a Jetřicha z Gutštejna se na Jesenicku začalo rozvíjet rybníkářství. Na zdejším Rakovnickém potoce byla vybudována soustava rybníků, jejichž stavitelem byl Jakub Krčín, proslulý stavbou rybníků v Jižních Čechách.

Dnes je Jesenice spádovou obcí, nabízející veškeré služby občanské vybavenosti. Z města existuje vlakové spojení (trať 161) do Rakovníka a do Bečova nad Teplou. Autobusem se lze dopravit do Plzně, Mostu či Teplic. Je zde několik prodejen potravin a ostatního zboží, lékařské ordinace, zubní středisko a lékárna.

Dominantou města je farní kostel sv. Petra a Pavla, původně vybudovaný v románském slohu ve 13. století, který byl ve 20. letech 18. století zbarokizován. Barokní sochařství lze spatřit na několika místech v okolí města. V samotné Jesenici je několik barokních soch umístěno na opěrné zdi před kostelem a na hřbitovní zdi (sv. Jan Nepomucký). Kromě těchto sakrálních staveb zůstává nejvýznamnější barokní stavbou petrohradský zámek a lovecký zámeček Svatý Hubert. Milovníci historie mohou navštívit jesenické muzeum. Kulturní památky dochované do dnešních dnů společně s krásnou přírodou a četnými rybníky v okolí, společně s rozvinutou terciární sférou služeb, přímo každému nabízí především klid, vhodné místo pro rekreaci ale i sportovní vyžití.

Zdroj: Wikipedia

Adresa

Rekrea Jesenice s.r.o.

Rekreační čp. 422
270 33, Jesenice

IČ: 24827835

ukázat na mapě
Kontakt

Karel Peterka
provozní ředitel

+420 608 109 031

Martin Stříbrný
rezervace

+420 724 303 049

info@rekrea-jesenice.cz (email pro rezervace)


Partneři
#