Turistika pěšky, na kole nebo autem

#

Rozhledna Tobiášův vrch, 6 km

Rozhledna stojí  poblíž křižovatky Praha-Karlovy Vary a Most-Plzeň.  Jedná se o ocelovou telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou z roku 1999 usazené v Rakovnické pahorkatině, severně od obce Jesenice u Rakovníka.

Otevírací doba:
Květen, červen, září:  Sobota 11.00 – 16.00
Červenec, srpen: Sobota 11.00 – 17.00

Vstupné
Dospělí: 20,- Kč
Děti: 10,- Kč

Kudy kam

#

Zatopený lom u Bedlna, 4,6 km

Zatopený bývalý lom nedaleko Bedlna je pozůstatkem lámání žuly na konci 19. a v první polovině 20. století. Dnes jej využívají obyvatelé nedaleké vesnice ke koupání a filmaři k natáčení.

Kudy kam

#

Jesenický viklan, 1,8 km

Viklan nedaleko Jesenice u Rakovníka patří k největším viklanům v České republice. Vznikl při nerovnovážném zvětrávání žulové skály. Viklan naleznete mezi jesenickými rybníky – Velkým a Krtským.  Jesenický viklan má hmotnost asi šest tun. Tento ojedinělý přírodní výtvor vznikl působením eroze, která obrousila především spodní část skaliska stojícího osamoceně uprostřed borových lesů, takže se kámen dotýká podloží jen poměrně malou částí. Tím pádem stačí poměrně malou silou do kamene zatlačit a rozhýbat.

Kudy kam

#

Zámek Svatý Hubert, 4,7 km

Zámeček je patrová stavba na půdorysu osmiúhelníka je zakončena lucernou s 8 okénky, nad ní je ještě korouhvička s jelenem. Okna zámečku i okna lucerny směřují do osmi průseků – při honech byla v lucerně hlídka, která dávala otáčením korouhvičky signál, kterým průsekem zvěř proběhla. Zámek postavili na začátku 18. století Černínové z Chudenic, majitelé petrohradského panství, uprostřed symetricky rozdělené obory. V hubertské oboře vznikly některé básně Jaroslava Vrchlického, když pobýval v l. 1872 – 1875 u svých rodičů v Čisté. Černínům patřil zámek do r. 1945. Po lesní cestě a posléze kolem hospodářského dvora dojdeme cca. po dvou kilometrech na vyvýšeninu se starou alejí, v níž stojí kaple – téměř věrná zmenšenina sv. Huberta. Je ve velmi špatném stavu, ale opravy již započaly, kaplička má již novou střechu.

Kudy kam

#

Boží kámen u Sosně, 6,9 km

Boží Kámen u Sosně je kulturně-historická památka. Je to žulový balvan s prohlubněmi na povrchu, podle někoho „vypadá jako bochník chleba, do kterého pekař při jeho hnětení vytlačil prsty hluboké rýhy a důlky“. Nalézá se 700 m jižně od obce Soseň, asi 250 m od Obecního vrchu.

Kudy kam

#

Krtské skály, zřícenina Petršpurk, 15 km

Cyklistický výlet z Jesenice k bývalým kamenolomům u Krt – Přírodní památce Krtské skály. Cyklisté musejí místy počítat s horší sjízdností lesních cest a stezek a s velkým stoupáním v Krtských skalách. Na trase: Celní kolo v Jesenici, Velký rybník, Viklan, rybník Sviták, Krtské skály, Čertův kámen, ves Krty, zřícenina Petršpurk.

Kudy kam

#

Zřícenina hradu Petršpurk, 6,5 km

Zřícenina gotického hradu stojí na návrší nad obcí Petrohrad. Gotický hrad založil Petr z Janovic kolem roku 1360. Hrad se skládal z vysunuté válcové věže, věžovitého paláce a stavení na protilehlé straně . Kolem roku 1559 hrad zpustnul. Noví majitelé, Černínové z Chudenic, vystavěli v pol. 17. století na základech hradní věže kapli Všech svatých. Dodnes se z hradu dochovaly části zdiva paláce se schodištěm a zbytky válcové věže.

Kudy kam

#

Ve stopách žuly, 4 km

Naučnou stezku zřídilo v roce 2014 Město Jesenice. Stezka zavede své návštěvníky nejprve k památkám města, poté k Velkému rybníku, kolem autokempu do Černého lesa, kde se nachází zajímavé žulové útvary a ještě zajímavější historické, ale pořád ještě funkční vodárny. Po hrázi rybníků Horní a Dolní Fikač lemované více než desítkou statných dubů se stezka vrací zpět do centra městečka.

Kudy kam

#

Kryry - Schillerova rozhledna, 17 km

Rozhledna byla postavena v letech 1905 – 1906, na místě kde dříve stával hrad Kozihrady, v nadmořské výšce 383 m nad mořem. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera jehož památník měl být umístěn v přízemí rozhledny. Po něm také dostala rozhledna své jméno: Schillerova rozhledna (původní název: Schillewarte).

Otevřeno:  Květen – Říjen    Vstupné: 5,-Kč

Každou sobotu a neděli od 12:00 do 16:00

Kudy kam

#

Lubenec-Vochlická rozhledna, 24 km

Na kopci Vochlice jen pár kilometrů severně od Lubence byla již roku 1881 postavena rozhledna lubenským klubem turistů. Stavbu z čediče a křemene doplnily cihly a červený pískovec dovážený z lomu mezi Vroutkem a Kryrami. Jak se ukázalo při rekonstrukci materiál na stavbu poskytl zřejmě i sám hrabě Lažanský. Stavba časem byla opuštěna a zchátrala. V roce 2007-2010 byla provedena rekonstrukce a stavba opět slouží turistům k rozhledu do okolí. Uvnitř věže bylo vybudováno nové dřevěné točité schodiště kolem středového sloupu. Na vrchol kamenné válcové věže byla usazena nová dřevěná krytá, prosklená nástavba.

Otevírací doba je od května do října o víkendech 13:00-16:00 hodin. V ostatní dny si lze vyzvednout klíče od rozhledny v obchodě vitrážnické firmy SKLOART v Lubenci, Chýšská 109 (tel: 603818185).

Kudy kam

#

Kapucínské skály, 13 km

Členité a převážně zalesněné návrší Kapucín vystupuje východně od Lubence při obci Ležky. Pojmenování mu dala žulová skaliska, při troše obrazotvornosti připomínající lidské postavy – „kapucíny“ v geomorfologickém celku „Rakovnická pahorkatina“

Pozorným návštěníkům také neuniknou tzv. řopíky, které byly budovány v letech  1935 – 1938, jako součást Československého opevnění, kterých na trase hned několik.

Kudy kam

#

Rozhledna Velká Buková, 33 km

Rozhledna stojí na okraji obce Velká Buková na Křivoklátsku v nadmořské výšce 445 metrů s výškou 14,2 metrů a nabízí malebný výhled do okolní krajiny, především na Křivoklátskou vrchovinu a do údolí řeky Berounky. Pro návštěvníky rozhledny je k dispozici WC, nabídka suvenýrů,občerstvení, parkoviště, venkovní turistické odpočívadlo a úvaziště pro koně.

Otevírací doba:
Od 21.3. do 30.6.- od úterý do neděle a ve svátky – 9-17 hodin
Od 1.7. do 31.8. – od pondělí do neděle – 9-19 hodin
Od 1.9. do 30.9. – od úterý do neděle a ve svátky 9-17 hodin
Od 1.10. do 31.10. – soboty a neděle a ve svátky 9-17 hodin

Kudy kam

#

Viklany u Žihle - skalní město, 14 km

Skalní městečko Viklany je skupina balvanů biolitické žuly, která byla vyhlášena roku 1933 chráněným územím. Balvany Dědek a Bába vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné žuly. Jsou široké přes deset metrů a vysoké kolem pěti metrů. Nedaleko od nich se nachází další shluk menších kamenů a viklanů. Vytvářejí malé skalní město.

Kudy kam

Adresa

Rekrea Jesenice s.r.o.

Rekreační čp. 422
270 33, Jesenice

IČ: 24827835

ukázat na mapě
Kontakt

Karel Peterka
provozní ředitel

+420 608 109 031

Martin Stříbrný
rezervace

+420 724 303 049

info@rekrea-jesenice.cz (email pro rezervace)


Partneři
#